Information

VEDTÆGTER FOR

HORSENS BOLIGSELSKAB


1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED:

1.1. Selskabets navn er Horsens Boligselskab.


1.2. Boligselskabets hjemsted er Horsens Kommune.2. BOLIGSELSKABETS FORMÅL:

2.1.  Boligselskabets formål er at skaffe medlemmerne billige, sunde og smukke boliger, og i øvrigt arbejde for en god udvikling af de almindelige boligforhold inden for selskabets lokale område. 

Det sker blandt andet ved fælleshus og legeplads.


2.2.  Boligselskabet omfatter 59 boliger beliggende på adresserne, Boligselskabet 1-56, samt Jyllandsgade 30, 32 og 34, 8700 Horsens.


Vedtægterne kan i sin fulde længde læses ved at klikke på pdf dokumentet herved.


Bente Nørgaard takkes for mange års store indsats som formand for Boligselskabet

Boligselskabets historie


Her kan du hente en lille historie om Horsens Boligselskab, der den 5. juli 2021 fejrer sit 100 års jubilæum.


Teksten ligger som et pdf dokument. Teksten kan foldes ud ved at klikke på knappen øverst.

Herrekor

Herrekoret synger hvert år Lucia den 13. december og går rundt til alle 59 boliger. Det er ikke altid kønt, men det er hyggeligt, og der bliver øvet. 

I 2020 besluttede koret kun at nynne, da corona-en satte visse begrænsninger.

Tegninger


Horsens Boligselskab af 1921 blev tegnet af arkitekt Viggo Norn på foranledning af fagbevægelsen og Socialdemokratiet i Horsens.

Formålet var at skabe gode sunde boliger til de arbejdere, som flyttede i stor mængde fra land til by i årene omkring 1900.


Norn tegnede to forskellige størrelser i selve runddelen. I begge størrelser boede ofte to familier.


Model A var den lille størrelse på ca. 40 kvm i grundareal. 


Model B var den store størrelse med ca. 50 kvm i grundareal.

Model C var tre butikker med beboelse beliggende i Jyllandsgade. Her er grundarealet forskelligt.Arkitekt Viggo Norn tegnede flere forskellige skitser og udkast til Boligselskabet. Det tredie foto er en ikke helt udført grundplan i akvarel.


Tegningerne er fra Norns arkiv på Museum Horsens.


Lille Amalienborg er bevaringsværdig


Horsens Boligselskab af 1921 er bevaringsværdig på niveau 2, hvilket er meget højt. 

Derfor Horsens Kommune har udfærdiget en bevarende lokalplan - lokalplan 377.


En af grundene til, at en bevarende lokalplan kan komme på tale, er, at beboerne i Lille Amalienborg selv har arbejdet for at sikre havebyen med krav til standard. Det handler om farver, materialer til renovering og krav til håndværkere, som arbejder for foreningen. 

Rundt om bebyggelsen ligger også en række kolonihaver fra den tid, hvor det var nødvendigt at dyrke egne grøntsager. 


Boligselskabets facadebeskrivelse stiller store krav til beboerne, og da de bliver fulgt, er bebyggelsen en lille oase i dagligdagen.


Facadebeskrivelsen ligger som et pdf dokument. Teksten kan foldes ud ved at klikke på knappen øverst.


Boligselskabets Praktiske folder kan ligeledes hentes her på siden ved at klikke på ikonet.


Nedenfor finder du den bevarende lokalplan 377, som Horsens Kommune har vedtaget primo 2022.

Værd at huske, årshjul-2024


Generalforsamling

Boligselskabets generalforsamling er altid den sidste fredag i februar måned kl. 18.

Sidste frist til indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 15. januar.

Indkaldelse, regnskab og evt. forslag udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsesmøder

24.01., 13.03., 12.06., 04.09., 30.10., 04.12.


Container til haveaffald

I uge 25 og uge uge 41 kommer container til haveaffald mandag i ugen og afhentes den følgende søndag.

Containeren placeres i runddelen.


Forhaverne er noget helt særligt, se beskrivelse af forhaverne her ved siden af. Tryk på dokumentet for beskrivelse!


Sankt Hans

Der er tradition for at holde Sankt Hans for Boligselskabets medlemmer med grill, øl og vand samt sang ved Herrekoret.

Det sker den 23. juni på legepladsen, oftest i godt vejr, dog med enkelte undtagelser som her i 2016.

Gruppen, der arrangerer, fortæller herom på facebook og i postkassen for de, som ikke er på nettet.


Arbejdsaftener

Bestyrelsen indkalder til arbejdsaften den 18. juni og 27. august, således udendørsarealerne bliver gået igennem. Alle bliver informeret via facebook og mail.

18. juni er aflyst grundet kloak/vand roderiet.


Håndværkere

Maler, murer og tømrer er i Boligselskabet i september/oktober måned for at ordne de årligt opsamlede renoveringsopgaver rundt i husene.

Sidste indmelding af opgaver er 1. maj.


Julebelysning i Runddelen og Spedalsø

Julebelysning sættes op i forbindelse med 1. søndag i advent og tages ned medio januar.


Sct. Lucia

Herrekoret har tradition for at gå optog den 13. december rundt i Boligselskabet. Det sker kl. 19.


Nytårsaften

De, der er hjemme, mødes ofte i Runddelen eller skåler med hinanden fra trapperne ved årsskiftet.


Flagdage

Flaget bliver sat på officielle flagdage. Ved større runde fødselsdage fra 40 år eller specielle mærkedage kan flaget efter aftale blive sat.

14. januar - Kong Frederik indsættes

5. februar - Dronning Mary

29. marts - Langfredag

31. marts - Påskedag

9. april - Besættelsesdagen

16. april - Dronning Margrethe

5. maj - Befrielsesdagen

9. maj - Kristi Himmelfartsdag

19. maj - Pinsedag

26. maj - Kong Frederik den 10.

5. juni - Grundlovsdag

15. juni - Valdemarsdag og genforeningen

5. september - Udsendte100 år og stadig bæredygtig


Det er ikke mange 100 årige beskåret at placere sig midt i debatten om, hvordan byggeri, grønne områder og skønhed kan forenes på et og samme sted.


Det kan Horsens Boligselskab af 1921, som den 5. juli fejrer 100 året for oprettelse af foreningen. En forening som hvis formål var at skaffe billige, sunde og smukke boliger til nogle af de mange indbyggere, som søgte mod industribyens mange virksomheder for at få arbejde, noget der blev mindre og mindre af på landet.


Viggo Norn tegnede grønt

Det var arkitekt Viggo Norn som tegnede og planlagde Boligselskabet. Heldigvis var Norn påvirket af tankerne bag Bedre Byggeskik og tankerne om havebyer, der især i England og Tyskland skabte små grønne oaser i de tunge industribyer.


Viggo Norn fik byggeriet opdrag efter stiftelsen af Boligselskabet den 5. juli 1921, hvor folk med rod i arbejder- og fagbevægelsen stod bag bedre boliger.


Viggo Norns grundplan gav Boligselskabet tilnavnet Lille Amalienborg, et navn mange horsensianere kender bedre end Horsens Boligselskab af 1921.

Og netop grundplanen og haveby-ideen om et fælleskab at samles om har betydet, at bebyggelsen i dag 100 år efter stadig fremstår solidt og smukt, næsten som ved fødslen.


Husene har ganske vist gennemgået mange kosmetisk forandringer undervejs, men ingen grundlæggende fejl har sneget sig ind. Det er lykkedes de 59 medlemmer at krydse sig igennem uden at få grimme eternittage eller andre mærkelige tilbygninger, som skæmmer helheden. Store brune termovinduer kunne man dog ikke forhindre, da de var det højeste i byggeri. Men også det er fortid.

I 1990ernes midte lykkedes det bestyrelsen at få tilslutning til udskiftning af de gamle hele dør- og vindespartier ud mod gaden og i starten af 2000-erne nye tegltage. Horsens Kommunes Bygningsforbedringsfond har støttet arbejdet med lån til de enkelte medlemmer, og derved gjort bevarelsen af kulturmiljøet muligt.


Byfornyelsesprisen 1994

Denne store forbedring har betydet, at Boligselskabet i 1994 fik Byfornyelsesprisen fra Bedre Bymiljø i Horsens.

Mens forsiderne var i orden har Boligselskabet fra 2013 og frem sikret ensartetheden mod haverne, hvor bebyggelsens facadebeskrivelse fastsætter farver, hæk og alt det, som betyder havebypræget fastholdes.


Netop helhedsindtrykket og herlighedsværdien har betydet, at det altid har været populært at bo i Boligselskabet. Det har været vanskeligt at komme ind og købe et medlemsbevis og ikke mindst har beboerne boet der længe. I 2021 er der stadig flere, hvor familien har boet her i flere generationer. 

Og det er også grunden til, at Boligselskabet har oplevet en større udskiftning de seneste år. Mange med oprindelige rødder der er faldet bort, så derfor er der både kommet yngre beboere og beboere uden tilknytning til tobaks-, metal- eller grafisk industri.


Fejring på TV

Horsens Lokal TV dækkede den officielle fejring den 5. juli 2021. Klik på linket ved siden af - den røde firkant med hvid pil -  så kan du se filmen på youtube.
Lokalplan 377 Bevarende lokalplan, Lille Amalienborg, Boligselskabet Horsens


Den 1. februar 2022 godkendte Horsens Kommune lokalplan 377. Formålet er at sikre de miljømæssige, kulturhistoriske og bygningsmæssige egenarter og kvaliteter, som kulturmiljøet "Lille Amalienborg" og dets bevaringsværdige bygninger rummer.


Hele lokalplanen kan læses eller hentes ned i pdf format her ved siden af.


Droneflyvning fra 20.10. 2020 over Lille Amalienborg foretaget for Horsens Kommune kan ses til højre for teksten.